Химикали за почистване / отстраняване на флюс

Почистване на спояваща паста

Производство на KYZEN Corporation, USA

Фирмата е официален представител за България на редица водещи световни концерни, които предлагат технологии и материали за

монтаж на печатни платки

.

Фирма KYZEN Corporation, USA разработва прецизни

почистващи химикали

за електрониката.
За

почистване на метални шаблони

(stencil) и платки от

спояващата паста

, предлагаме следните препарати:

- ESD кърпи CYBERSOLV ® C3400-PW 100 бр., наситени с Ionox I3400 (за ръчно почистване на шаблон);
- Препарат Ionox ® I3400, течен - за автоматични принтери (automated under stencil wiping systems);
- Универсален течен концентрат AQUANOX ® A4241 – 10% разтвор от препарата премахва спояващата паста от шаблона (stencil) или платката;
Предлагаме пълна гама

химикали

: за ръчно почистване, утразвуково почистване, почистване на партиди (batch) и почистване тип конвейр (in-line).
За повече информация за видовете препарати, които предлага фирмата ни, посетете страницата на производителя www.kyzen.com.
KYZEN Cleaning chemistry Clean Stencil Clean PCB Clean Equipment